تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391
قیمت پروژه های آمار قدیمی : از 4000 تومان تا 8000 تومان

قیمت پروژه های آماری جدید : از 12000تومان تا 30000
تومان


"" پروژه های آماری جدید از همه لحاظ کامل می باشند ""
بخاطر همین نمونه آنها در سایت قرار نگرفته است.


"""  لیست و عنوان پروژه های آمار قدیمی  """

برای دانلود نمونه هر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک کنید
پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13صفحه پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20صفحه پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22صفحه پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22صفحه پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21صفحه پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16صفحه پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموز چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 10صفحه یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8صفحه هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21صفحه وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 صفحه مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11صفحه تاثیر موسیقی بر یادگیری 22صفحه پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20صفحه پروژه آمار معدل دانش آموزان 16صفحه تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22صفحه پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات
"""  لیست و عنوان پروژه های آمار قدیمی  """
برای دانلود نمونه هر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک کنید
پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22صفحه پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 20صفحه پروژه آمار ایدز 20صفحه مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني 18صفحه بررسی نمرات درس رياضي و زبان 25 دانش آموز 8صفحه بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21صفحه بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14صفحه بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) 12صفحه بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13صفحه بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12صفحه بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13صفحه بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26صفحه بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22صفحه بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18صفحه انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13صفحه اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 صفحه
"""  لیست و عنوان پروژه های آمار قدیمی  """
برای دانلود نمونه هر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک کنید
ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18صفحه آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22صفحه پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13صفحه آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20صفحه آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه 30 داده 10صفحه آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7صفحه آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15صفحه آمار سن 50 نفر از افراد 8صفحه آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14صفحه پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50صفحه بررسی جمعیت روستای بلغان 24صفحه مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13صفحه پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20صفحه ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14صفحه جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15صفحه پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12صفحه

****پروژه هاي آماري جديد پرسشنامه دار****

این پروژه ها بسیار عالی، مرتب و رنگی می باشند.

دارای : مقدمه، هدف از انجام پروژه، چگونگی انجام پروژه ، پرسشنامه
تمامی مباحث آماری و نتیجه گیری هرسوال می باشد.


پروژه آمار آلودگي هواي تهران 7سوال 14 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار ارتباط دانش آموزان با جنس مخالف 11سوال 18 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار در مورد شب يلدا 8سوال 15 صفحه قیمت : 14.000 تومان

پروژه آمار در مورد شوخي و شوخي كردن  10سوال 16 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار در مورد كتاب و كتابخواني  5سوال 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار بانکداری الکترونیک 10سوال 18 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار تاثير مطالعه غيردرسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 19سوال 32 صفحه قیمت : 28.000 تومان

پروژه آمار تاثير موسيقي بر دانش آموزان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار اثرات روشهاي ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 11سوال 18 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار چگونگي رفتار دانش آموزان در خانواده و مدرسه و جامعه 18سوال 30 صفحه قیمت : 27.000 تومان

پروژه آمار چهارشنبه سوري  5سوال 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار خانه تكاني  7سوال 12 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار خريد نوروزي از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی 6سوال 12 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار صرفه جويي در مصرف آب 8سوال 15 صفحه قیمت : 14.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش 12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر افزايش يادگيري دانش آموزان 16سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر محبوبيت معلم در بين دانش آموزان 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر در مطالعه غيردرسي دانش آموزان 12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار مد و مدگرايي در دانش آموزان دختر 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و اينترنت و تاثيرات آن 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار ميزان ترس و استرس از امتحان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان تماشاي تلويزيون توسط دانش آموزان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه  12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار نان 10سوال 16 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان 9 سوال 15 صفحه قیمت : 16.000 تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد خانواده خود - 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد دوستان خود - 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار نگرش افراد نسبت به سالمندان 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به 5 رشته ورزشي 5سوال - تمامي مباحث آماري 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان


 

****پروژه هاي آماري جديد بدون پرسشنامه****

پروژه آمار ازدواج ثبت شده كل كشور از سال 1339 تا سال 1380 42داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار برق مصرفي 100 خانواده 100داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار جمعيت شهرهاي استان تهران سال 1391 37داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار دماي هواي تهران در 3ماه تابستان 1391 93داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار طول زندگي و طلاق در سال 1390 23داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار قد دانش آموزان 50 داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از برق گرفتگي30استان كشور درسال 1390 30داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات در سفرهاي نوروزي 1391 31داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان ريشتر 57 زمين لرزه در ايران و جهان 57 داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار نمرات رياضي 50 دانش آموز 50داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان تورم ساليانه پس از انقلاب (از سال 1357 تا 1388) 32سال 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان بيكاري سال 1391 استان هاي كشور 31 استان 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان


برچسب‌ها: دانلود پروژه آمار دبیرستان, پروژه آمار دوم دبیرستان, پروژه آمار سوم دبیرستان, پروژه آمار رشته ریاضی, پروژه آمار ریاضی

ارسال توسط
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391
قیمت پروژه های آمار قدیمی : از 4000 تومان تا 8000 تومان

قیمت پروژه های آماری جدید : از 12000تومان تا 30000
تومان


"" پروژه های آماری جدید از همه لحاظ کامل می باشند ""
بخاطر همین نمونه آنها در سایت قرار نگرفته است.


"""  لیست و عنوان پروژه های آمار قدیمی  """

برای دانلود نمونه هر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک کنید
پروژه آماري بررسي ميزان حفظ حجاب در موقعيت هاي مختلف 13صفحه پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال 20صفحه پروژه آمار بررسي چگونگي نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان 22صفحه پروژه آمار بررسي چگونگي نقش افراد در ميزان كسب شادي و نشاط خود 22صفحه پروژه آمار بررسي آماري ميزان مصرف روزانه آب ميوه در بين دانش آموزان دبيرستاني 21صفحه پروژه آمار بررسي آماري مقايسه علاقه دانش آموزان به رنگهاي مختلف 16صفحه پروژه آمار بررسي آماري تعداد دقايق مكالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموز چقدر به حل مسائل رياضي علاقه منديد؟ 10صفحه یک نمونه 30تایی از ماشین های داخل پارکینگ 8صفحه هدف و مقصود واقعي ما از ديدن فيلم چيست 21صفحه وزن 50 نفر از كاركنان شركت توليد قطعات خودرو 12 صفحه مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان 11صفحه تاثیر موسیقی بر یادگیری 22صفحه پروژه آمار ميزان علاقه دانش آموزان به موسيقي 20صفحه پروژه آمار معدل دانش آموزان 16صفحه تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان 22صفحه پروژه آمار بررسي نمرات كسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات
"""  لیست و عنوان پروژه های آمار قدیمی  """
برای دانلود نمونه هر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک کنید
پروژه آمار بررسي ميزان علاقه دانش آموزان و كسب نمرات در دو درس فيزيك و آمار 22صفحه پروژه آمار بررسي نقش افراد در ميزان چگونگي دچار شدن به افسردگي و از بين رفتن آن 20صفحه پروژه آمار ایدز 20صفحه مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني 18صفحه بررسی نمرات درس رياضي و زبان 25 دانش آموز 8صفحه بررسي معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان 21صفحه بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان 14صفحه بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) 12صفحه بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه 13صفحه بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان 12صفحه بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان 13صفحه بررسي ارتباط بين اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ايام تعطيل 26صفحه بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه 22صفحه بررسي آمار بیماران يك مركز درمانی 18صفحه انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ 13صفحه اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد 21 صفحه
"""  لیست و عنوان پروژه های آمار قدیمی  """
برای دانلود نمونه هر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک کنید
ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته 18صفحه آمار میزان ساعت مطالعه افراد 22صفحه پروژه آمار ميانگين قد دانش آموزان 13صفحه آمار ميانگين اضطراب در خانواده 20صفحه آمار مطالعه و تأثيرات ناشي از آن بر جامعه 30 داده 10صفحه آمار مربوط به مسافت هفت شهر كشورمان 7صفحه آمار طلاق - قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 15صفحه آمار سن 50 نفر از افراد 8صفحه آمار ساعت بیداری دانش آموزان 14صفحه پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 50صفحه بررسی جمعیت روستای بلغان 24صفحه مجموعه افرادي كه براي دريافت خون و دادن خون به بانك خون مراجعه نموده اند 13صفحه پروژه آمار استفاده از تلويزيون 11 ص آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان 20ص پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20صفحه ميزان بارندگي ساليانه در شهرستانهاي كشور در سال 1389 14صفحه جمع نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار 15صفحه پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس 12صفحه

****پروژه هاي آماري جديد پرسشنامه دار****

این پروژه ها بسیار عالی، مرتب و رنگی می باشند.

دارای : مقدمه، هدف از انجام پروژه، چگونگی انجام پروژه ، پرسشنامه
تمامی مباحث آماری و نتیجه گیری هرسوال می باشد.


پروژه آمار آلودگي هواي تهران 7سوال 14 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار ارتباط دانش آموزان با جنس مخالف 11سوال 18 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار در مورد شب يلدا 8سوال 15 صفحه قیمت : 14.000 تومان

پروژه آمار در مورد شوخي و شوخي كردن  10سوال 16 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار در مورد كتاب و كتابخواني  5سوال 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار بانکداری الکترونیک 10سوال 18 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار تاثير مطالعه غيردرسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 19سوال 32 صفحه قیمت : 28.000 تومان

پروژه آمار تاثير موسيقي بر دانش آموزان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار اثرات روشهاي ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 11سوال 18 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار چگونگي رفتار دانش آموزان در خانواده و مدرسه و جامعه 18سوال 30 صفحه قیمت : 27.000 تومان

پروژه آمار چهارشنبه سوري  5سوال 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار خانه تكاني  7سوال 12 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار خريد نوروزي از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی 6سوال 12 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار صرفه جويي در مصرف آب 8سوال 15 صفحه قیمت : 14.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش 12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر افزايش يادگيري دانش آموزان 16سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر محبوبيت معلم در بين دانش آموزان 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر در مطالعه غيردرسي دانش آموزان 12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار مد و مدگرايي در دانش آموزان دختر 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و اينترنت و تاثيرات آن 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار ميزان ترس و استرس از امتحان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان تماشاي تلويزيون توسط دانش آموزان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه  12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار نان 10سوال 16 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان 9 سوال 15 صفحه قیمت : 16.000 تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد خانواده خود - 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد دوستان خود - 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار نگرش افراد نسبت به سالمندان 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به 5 رشته ورزشي 5سوال - تمامي مباحث آماري 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان


 

****پروژه هاي آماري جديد بدون پرسشنامه****

پروژه آمار ازدواج ثبت شده كل كشور از سال 1339 تا سال 1380 42داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار برق مصرفي 100 خانواده 100داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار جمعيت شهرهاي استان تهران سال 1391 37داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار دماي هواي تهران در 3ماه تابستان 1391 93داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار طول زندگي و طلاق در سال 1390 23داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار قد دانش آموزان 50 داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از برق گرفتگي30استان كشور درسال 1390 30داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات در سفرهاي نوروزي 1391 31داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان ريشتر 57 زمين لرزه در ايران و جهان 57 داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار نمرات رياضي 50 دانش آموز 50داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان تورم ساليانه پس از انقلاب (از سال 1357 تا 1388) 32سال 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان بيكاري سال 1391 استان هاي كشور 31 استان 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان


برچسب‌ها: دانلود پروژه آمار دبیرستان, پروژه آمار دوم دبیرستان, پروژه آمار سوم دبیرستان, پروژه آمار رشته ریاضی, پروژه آمار ریاضی

ارسال توسط